Finał II Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy


Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy odbył się w dniu 7 grudnia 2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ulica Ciepła 40. Olimpiadę zorganizowali: Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski. Ideą przyświecającą Olimpiadzie jest pogłębianie wiadomości i umiejętności przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnych dla zrozumienia mechanizmu funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy.

Informacje o przebiegu Olimpiady