technik ekonomista 331403

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
http://www.ekonomik.bialystok.pl/
  • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  • A.36. Prowadzenie rachunkowości