technik logistyk 333107

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
http://www.zstio.net.pl/
  • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych