technik technologii odzieży 311924

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
http://www.zstio.net.pl/
  • A.12. Wykonywanie usług krawieckich
  • A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych
  • A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych