XIV Białostockie Forum Szkół "O tożsamość osoby ludzkiej"


W dniu 27 lutego 2013 roku o godz. 10.30 w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, ul. Piastowska 5, odbędzie się uroczysta inauguracja XIV Białostockiego Forum Szkół „O tożsamość osoby ludzkiej". Inauguracji dokona dr hab. Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku.

W czasie inauguracji odbędzie się również uroczyste otwarcie Internetowego Forum Szkół, gdzie zostały zamieszczone informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia skierowane do przyszłych absolwentów gimnazjum oraz osób dorosłych.

W tym samym dniu odbędzie się Konferencja Nauczycieli Szkół i Placówek Oświatowych Miasta Białegostoku oraz VI Forum Rodziców.

Przedsięwzięcia te mają na celu podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów gimnazjum, osób dorosłych, nauczycieli i rodziców w wyborze ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.

Przejdź do Internetowego Forum Szkół