technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
http://www.zsg.bialystok.pl/
  • T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  • T.6. Sporządzanie potraw i napojów
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
http://zstbial.w.interia.pl/
  • T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  • T.6. Sporządzanie potraw i napojów