technik organizacji reklamy 333906

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
http://www.zstio.net.pl/
  • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej