ogrodnik 611303

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. M. Grzegorzewskiej w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku
http://www.zs16.pl/
  • R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych