technik obsługi turystycznej 422103

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
http://www.zstio.net.pl/
  • T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  • T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych