mechanik pojazdów samochodowych 723103

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. M. Grzegorzewskiej w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku
http://www.zs16.pl/
  • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku
http://mechaniak.com.pl/
  • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
http://zstbial.w.interia.pl/
  • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych