technik weterynarii 324002

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
http://www.zsrckp.pl/
  • R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
  • R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
  • R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt