Technikum Mechaniczne i Firma Inter Cars laureatami Ogólnopolskiego Konkursu "Szkoła dla pracodawcy-pracodawcy dla szkoły"

2015-06-06

28 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek laureatomOgólnopolskiego Konkursu "Szkoła dla pracodawcy-pracodawcy dla szkoły" organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i KOWEZiU. Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku i Firma Inter Cars z Warszawy znaleźli się w gronie laureatów za wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w branży mechanicznej...
» czytaj więcej

Elimincje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

2015-03-31

30 marca 2015 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok B Wynalazczość. Przystąpiło do nich dwunastu uczestników z czterech szkół województwa podlaskiego: Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie i IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku...
» czytaj więcej

IV edycja "Tygodnia na Rzecz Kariery" - podsumowanie

2015-03-30

W dniach 2-6 marca 2015 r. po raz czwarty odbył się w Białymstoku "Tydzień na Rzecz Kariery", w ramach XI edycji Konferencji "Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy", pt. "Białystok buduje przedsiębiorczość" organizowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusza Truskolaskiego. Przedsięwzięcia w ramach "Tygodnia…" koordynowane są przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami...
» czytaj więcej

Uczniowie białostockich szkół poznają innowacyjną technikę i wkraczają odważnie w przyszłość

2015-03-30

W przeddzień konferencji zawodowej "Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy" - XI edycja pt. "Białystok buduje przedsiębiorczość", organizowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 20 marca 2015 roku w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Żurawiej 71, miały miejsce inicjatywy towarzyszące Konferencji. Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w ramach realizacji jednego z priorytetów Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2014/2015, którym jest preorientacja zawodowa uczniów klas szóstych szkół podstawowych, przeprowadziło organizowane z myślą o uczniach szkół podstawowych - warsztaty oraz koordynowało przebieg zwiedzania wystawy...
» czytaj więcej

Specjalista z wyboru

2015-03-30

"Specjalista z wyboru" to hasło przewodnie kampanii informacyjno-promocyjnej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mającej na celu popularyzację kształcenia zawodowego. Działania w ramach kampanii kierowane są do bardzo szerokiego spectrum odbiorców, są to m.in.: uczniowie szkół gimnazjalnych u progu wyboru kierunku ich ścieżki edukacyjno- zawodowej, rodzice tej grupy młodzieży będący często decydentami w kwestii wyboru szkoły...
» czytaj więcej

Strona: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]