technik mechanik 311504

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku
http://mechaniak.com.pl/
  • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
http://zstbial.w.interia.pl/
  • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
  • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń