Konferencja "Białystok Rodzinie - Wspólna Troska"


1 października 2013 roku Białystok już po raz drugi stał się miejscem spotkania poświęconego rodzinie. Spotkania podczas którego prezentowano wyniki badań i próbowano wytyczać drogi rozwoju rodziny ale także działań miasta ukierunkowanych na wpieranie białostockich rodzin.

Druga edycja konferencji „Białystok rodzinie – wspólna troska” poświęcona była wypracowaniu działań kierunkowych Białegostoku, stanowiących efekt raportu „Świadomość wychowawcza rodzin”. Wśród zaproponowanych działań znalazł się postulat kształtowania oferty Białostockiej Akademii Rodziny w taki sposób, aby skierowana była w szczególności do małżonków. Mowa tu o organizacji konferencji, warsztatów, dalszym rozwijaniu działalności Klubu Ojców. Cel to zintegrowanie ojców w ramach klubu i zaproponowanie im oferty i informacji, z których mogliby korzystać na co dzień.

Konferencja przyniosła także postulat wypracowania ramowego programu wychowawczego miasta Białystok. Ma on stanowić wstęp do rozmawiania o wychowywaniu nowych pokoleń białostoczan.

Istotnym elementem w kształtowaniu świadomości wychowawczej i wspieraniu rodzin w tym działaniu okazuje się być strona internetowa www.rodzina.bialystok.pl. Ma ona być kompendium wiedzy wychowawczej, dostępnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla każdego. Strona Białostockiej Akademii Rodziny już działa i jest na bieżąco aktualizowana. Zapraszamy do jej odwiedzania i czerpania z prezentowanych tam doświadczeń, rozwiązań, pomysłów.

Podczas konferencji można było wysłuchać wykładu: "Istota pięknej miłości" prof. dr med. Wandy Półtawskiej. Pani profesor, choć nie mogła wziąć osobiście udziału w spotkaniu, dzięki nagraniu mogła podzielić się swoją wiedzą ze słuchaczami. Wykład "Znaczenie małżeństwa dla rodziny" zeprezentował dr Mieczysław Guzewicz. Dr hab. Małgorzata Halicka zaprezentowała wyniki raportu "Świadomość wychowawcza rodziny". Obecni goście podczas panelu dyskusyjnego mieli okazję zastanowić się "Czego potrzebuje rodzina".

Wystąpienie Prezydenta Miasta Białegostoku dra hab. Tadeusza Truskolaskiego

Wystąpienie księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego

Wystąpienie księdza dra Romana Płońskiego

Wykład prof. dr med. Wandy Półtawskiej - "Istota pięknej miłości"

Wykład dra Mieczysława Guzewicza - "Znaczenie małżeństwa dla rodziny"

Panel dyskusyjny prowadzony przez Rafała Porzezińskiego - "Czego potrzebuje rodzina"