technik drogownictwa 311206

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
http://www.zsbg.bialystok.pl/
  • B.2. Wykonywanie robót drogowych
  • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  • B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych