KONFERENCJA "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - EGZAMINY ZEWNĘTRZNE - RYNEK PRACY"


Spotkanie rozpoczęły wykłady przedstawiciela Ministerstwa Edukacji, pracownika naukowego Uniwersytetu w Białymstoku oraz pracodawcy z Łodzi. Kwestie dotyczące współodpowiedzialności za rozwój gospodarczy i społeczny były tematem panelu dyskusyjnego z udziałem pracodawców, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas spotkania Pan Adam Poliński – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku wręczył statuetki oraz wyróżnienia „Pracodawcom Przyjaznym Edukacji”. Nagrodził również uczestników VI Turnieju Wiedzy o Zawodach. Wśród zwycięzców byli uczniowie białostockich szkół oraz placówek z różnych części Polski.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja projektów Innowacyjnej Myśli Technicznej uhonorowanych stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku, zgłoszonych przez szkoły ponadgimnazjalne oraz wystawa „Innowacyjna Technika” organizowana we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, skierowana do nauczycieli oraz uczniów klas VI szkół podstawowych Miasta Białegostoku.

Materiały z konferencji
Prezentacja z przebiegu konferencji
Przemiany w edukacji a uczenie się przez całe życie
Rola pracodawcy w procesie osiągania kompetencji zawodowych
Rola motywacji w rozwoju osobowym ucznia
Informacja o wystawie "Innowacyjna technika"
Prezentowane projekty Innowacyjnej Myśli Technicznej

DORADZTWO ZAWODOWE dla klas VI szkół podstawowych na Konferencji „Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy” pt. „Od motywacji do rynku pracy”

Tegorocznej Konferencji „Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy”, pt. „Od motywacji do rynku pracy” towarzyszyło szereg inicjatyw. Realizując jeden z priorytetów Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2013/2014, którym jest objęcie doradztwem uczniów klas VI, do udziału w tych inicjatywach zaproszona została młodzież VI klas ze szkół podstawowych naszego miasta.

Doradztwo zawodowe dla klas VI szkół podstawowych - informacja z przebiegu przedsiewzięcia

VI TURNIEJ WIEDZY O ZAWODACH edycja ogólnopolska dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W dniu 21 marca 2014 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ul. ks. S. Suchowolca 26, odbył się finał VI edycji ogólnopolskiej Turnieju Wiedzy o Zawodach dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Finał konkursu towarzyszył X edycji konferencji zawodowej „Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy” pt. „Od motywacji do miejsca pracy”.
Informacja z przebiegu finału turnieju dla szkół gimnazjalnych
Informacja z przebiegu finału turnieju dla szkół ponadgimnazjalnych