technik elektronik 311408

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
http://www.zse.biaman.pl/
  • E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych