Od świata edukacji i nauki do świata pracy


Dnia 13 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S.W.Bryły w Białymstoku odbyła się konferencja „Od świata edukacji i nauki do świata pracy” zrealizowana w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK).

Organizatorem Konferencji był pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, a jej realizatorem Centrum Kształcenia Ustawicznego/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Patronaty medialne sprawowali - Polskie Radio Białystok, Radio Akadera, Radio Jard, Telewizja Polska S.A. w Białymstoku.

Celem Konferencji było ukazanie wpływu edukacji oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego na efektywność funkcjonowania przyszłych pracowników na współczesnym rynku pracy oraz prezentacja dobrych praktyk szkół zawodowych i wyższych w zakresie dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców na lokalnym, ogólnopolskim i europejskim rynku pracy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu miasta i województwa, resortu edukacji i szkolnictwa wyższego, urzędów pracy i organizacji pozarządowych oraz pracodawcy, doradcy zawodowi, studenci, słuchacze szkół policealnych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ogółem w przedsięwzięciu udział wzięło 320 osób.

Konferencję otworzył pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, a prowadziła pani Lucja Orzechowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Białegostoku.

W pierwszej części konferencji wykład nt. „Wyzwania i szanse edukacji XXI wieku w kontekście dynamiki zmian gospodarczych” wygłosiła pani Teresa Kazimierska. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu pani dr hab. Grażyny Łaska nt. „Nauka i szkolnictwo wyższe – odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata pracy”. Odnosząc się do zagadnień poruszonych w powyższych wypowiedziach pani Małgorzata Sutuła – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych poprowadziła panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów. W panelu wystąpili:
 • Teresa Kazimierska – Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 • dr hab. Grażyna Łaska – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej
 • Wojciech Kreft – Przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Aleksander Taranta – Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku
 • Elżbieta Rogowska – Dyrektor Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku
 • Piotr Psyllos, Jakub Czarniecki, Maciej Szczerba – przedstawiciele studentów I roku Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, uczestnicy programu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów podlaskich szkół „Odkrywcy Diamentów”, realizujący indywidualny tok studiów.
W dalszej części konferencji wykład nt. „Kompetencje uczniów w perspektywie zmieniających się potrzeb rynku pracy a biznes dla edukacji” wygłosiły pani Marta Gałązka i pani Anna Balcerzak-Raczyńska. W panelu dyskusyjnym moderowanym przez panią Bożenę Krasnodębską – Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku udział wzięli:
 • Marta Gałązka, Anna Balcerzak-Raczyńska – Eksperci Bilansu Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
 • Iwona Helena Rojcewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 • dr Agnieszka Nowakowska – Pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku
 • Zdzisław Karwowski – Prezes Firmy BIT S.A.
 • Maciej Dłużniewski – Kierownik ds. Kontroli Jakości - ChM sp. z o.o.
Do wszystkich prelegentów oraz uczestników konferencji kierujemy bardzo serdeczne podziękowania za przekazaną wiedzę, doświadczenie i poświęcony czas.

Równie serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S.W.Bryły w Białymstoku oraz zespołowi pracowników - zaangażowanych w organizację Konferencji, za współpracę przy realizacji przedsięwzięcia.

Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor
zespół Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Opracowanie: Elżbieta Fidura – LCDZ