technik handlowiec 522305

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
http://www.ekonomik.bialystok.pl/
  • A.18. Prowadzenie sprzedaży
  • A.22. Prowadzenie działalności handlowej