Białystok buduje przedsiębiorczość


20 marca 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Białymstoku, ul. Żurawia 71 odbyła się XI edycja konferencji zawodowej "Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy" pt. "Białystok buduje przedsiębiorczość".
Konferencję zorganizował Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski.

W konferencji wzięli udział: goście z Litwy i Hiszpanii, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, dyrektorzy, nauczyciele oraz za pośrednictwem transmisji na żywo młodzież klas programowo najwyższych liceów oraz szkół zawodowych. Transmisję on-line, realizowała Naukowa Interaktywna Telewizja HD PlatonTV Politechniki Białostockiej.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowymi patronatami: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Gospodarki, Izby Rzemieślniczej, Naczelnej Organizacji Technicznej. Patronatem medialnym konferencję objęli: Dyrektor szkoły i TVP Białystok.

W I sesji pt.: „Klimat dla przedsiębiorczości” uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień zaproszonych gości:
 • Pana Marka Frąckiewicza, przedstawiciela Ministra Edukacji Narodowej,
 • Pana Bogdana Dyjuka, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego,
 • Pani Jolanty Kosakowskiej, Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego,
 • Pana Jana Zadykowicza, Zastępcy Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • Pani Lucji Orzechowskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski dziesięciu białostockim przedsiębiorcom wręczył statuetki „Pracodawca Przyjazny Edukacji”. Zostali oni docenieni za wkład w kształcenie zawodowe młodzieży oraz doskonalenie nauczycieli.
W tym roku statuetki „Pracodawca Przyjazny Edukacji” otrzymali:
 • Jacek Błoch i Dariusz Dziuba – MOTO–AGRO,
 • Paweł Jacek Drezner – właściciel Zakładu Cukierniczego Drezner Paweł,
 • Robert Kierzek – Firma Inter Cars S.A.,
 • Krzysztof Kosmowski – Przedsiębiorstwo Handlowe KOSMOS,
 • Anna Krysiewicz – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku,
 • doc. dr Edward Hościłowicz – Restauracja Capitol WSFiZ,
 • Józef Stachurski – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EDMA”,
 • Urszula Szyłkowska – ATELIER Uli Szyłkowskiej – FRYZJERSTWO, KOSMETYKA,
 • Mieczysław Wasilewski – Wasilewski i Syn Sp. z o. o.,
 • Anna Wrońska – Rӧben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.
W II sesji konferencji „Szkoła i co dalej” goście, dyrektorzy szkół: z Litwy Elena Pelakauskiene i Hiszpanii José Luis Novoa Lage opowiedzieli o systemach kształcenia zawodowego w swoich krajach.
Panel dyskusyjny „Dobre praktyki” poprzedziło wystąpienie Pani Bożeny Barbary Krasnodębskiej, Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego – „Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowiska pracy”. Panel prowadzony przez Pana Jana Zadykowicza, Prezesa Zarządu firmy JAZON dotyczył zagadnień związanych z rekrutacją pracowników.
W dyskusji udział wzięli:
 • Maciej Bobrowski, kierownik działu szkoleń technicznych firmy Inter Cars S. A.,
 • Marcin Falkowski, pełnomocnik ds. działu jakości ISA firmy TOBO,
 • Zdzisław Karwowski, Prezes Zarządu firmy BIT S. A.,
 • Bogusław Łącki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny firmy APS S.A.
Konferencję zakończyło rozstrzygnięcie VII edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Turniej zorganizowało Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego i Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Materiały z konferencji:
Przebieg konferencji
Kształcenie zawodowe w nowej perspektywie finansowej 2014-20
Kształtowanie i doskonalenie odpowiedzialności i kompetencji zawodowych
Przedsiębiorczość drogą ku jakości
School, and then what?"
Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy
Turniej Wiedzy o Zawodach