mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
http://www.zsrckp.pl/
  • M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  • M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie