Rozwój uczniów kluczem do sukcesu


Na ile gwiazdek można ocenić przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do pracy w branży turystycznej? Pięć gwiazdek, cztery gwiazdki a może trzy? Wkrótce, bo 30 września 2015 roku w Bielsku-Białej odbędzie się 3-dniowa Konferencja Dyrektorów Szkół Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych.

Tegoroczna konferencja organizowana przez Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej będzie poświęcona współpracy z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi w obszarze wyposażania uczniów w kompetencje zawodowe potrzebne na rynku międzynarodowym. Na konferencji dyrektorzy m.in. wymienią się doświadczeniami w zakresie współpracy z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi, by zagwarantować młodym adeptom branży dostęp do różnorodnych praktyk i staży w całej Europie.

„Szybko zmieniający się rynek hotelarsko-gastronomiczno-turystyczny wymaga wprowadzenia zmian w systemie kształcenia. Powstają nowe zawody – m.in. animator czasu wolnego czy rezydent. Musimy być gotowi, by kształcić młodzież również w tych dziedzinach. Potrzebna jest również ściślejsza współpraca dyrektorów szkół z pracodawcami, by absolwenci szkół zawodowych prezentowali umiejętności i wiedzę potrzebną aktualnie w branży” – mówi Klaudiusz Knyps, dyrektor ZS im. J. Tuwima, główny organizator imprezy.

Konferencje Dyrektorów Szkół Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych organizowana jest cyklicznie. Ostatnia jej edycja odbyła się w 2013 roku w Chorzowie. Tym razem dzięki inicjatywie Klaudiusza Knypsa odbędzie się w Bielsku-Białej. „Konferencja jest też świetną okazją, by przybliżyć dyrektorom szkół walory naszego miasta, umacniając tym samym pozycje Bielska-Białej na mapie turystycznej Polski. Dlatego właśnie zależało mi, by w tym roku impreza odbyła się u nas” – mówi Knyps.

Goście będą mieli okazję poznać historię naszego miasta podczas prelekcji Jacka Proszyka w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Stategię rozwoju stolicy Podbeskidzia zaprezentuje Zbigniew Michniowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bielsku-Białej. Zaplanowano również wystąpienia dyrektorów hoteli w regionie. Nie zabraknie również przedstawicieli wydawnictw edukacyjnych (m.in. PEARSON i WSiP), którzy zaprezentują nowoczesne metody i narzędzia do pracy z uczniami.

Trzydniowa konferencja poza dużą dawką wiedzy zapewni uczestnikom wiele atrakcji. Zobaczą efektowny pokaz technik barmańskich, animację przygotowaną przez uczniów ZS im. J. Tuwima a także wybiorą się na wycieczkę krajoznawczą Pętlą Beskidzką.

Informacje dodatkowe:
Kontakt:

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima, Technikum nr 11, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Filarowa 52, www.tuwim.edu.pl,
napisz wiadomość e-mail zstuwim@gmail.com,
tel. 334968164,
napis wiadomość e-mail konferencjabielsko@gmail.com

Instytucje wspierające konferencję: Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego MEN, Urząd Miasta Bielsko-Biała, PTTK, Hotel Qubus, ibis Styles Bielsko-Biała, Hotel President, Teatr Polski w Bielsku-Białej, Wydawnictwo PEARSON, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Komitet Organizacyjny:
Klaudiusz Knyps - dyrektor Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej
Koordynatorzy konferencji: Barbara Sadłek - kierownik szkolenia praktycznego, Joanna Nowak
Sekretariat Konferencji: Barbara Mołdawa, Maria Głąb
Obsługa techniczno-informatyczna: Arkadiusz Mynarski.