Turniej Wiedzy o Zawodach - VIII edycja dla szkół gimnazjalnych


Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego oraz Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Białymstoku rozpoczęły organizację kolejnej edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach. Już po raz ósmy młodzież z gimnazjów Podlasia ma szansę sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą świata zawodów. Tegoroczna edycja ma charakter wojewódzki i składa się z trzech etapów:
I. szkolnego – 15 grudnia 2015 r.,
II. międzyszkolnego – 9 lutego 2016 r.,
III. finałowego – 9 marca 2016 r.

Turniej ma wspierać uczniów w kształtowaniu postaw sprzyjających ich świadomym wyborom edukacyjno-zawodowym. Udział w konkursie daje uczestnikom aktualną i rzetelną wiedzę na temat różnorodności świata zawodów, ścieżek edukacyjnych, które do nich prowadzą, jak również charakteru zadań zawodowych w konkretnych profesjach.

Nad przebiegiem organizacji Turnieju Wiedzy o Zawodach czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele:
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,
  • Departamentu Edukacji w Białymstoku,
  • Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  • Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku,
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku,
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Turnieju znajdują się w załączonym Regulaminie.

Aby zakwalifikować się do udziału w konkursie, szkoła gimnazjalna powinna przesłać formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: turniejgimnazja@ckubialystok.pl do dnia 1 grudnia 2015 r. do godziny 12.00.
Formularz zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju Wiedzy o Zawodach VIII edycji dla szkół gimnazjalnych.

Członkowie Komisji Konkursowej oraz zespół doradców zawodowych LCDZ