Turniej Wiedzy o Zawodach VIII edycja ogólnopolska - szkoły ponadgimnazjalne


Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w VIII edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach. Głównym celem Turnieju jest przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.
Cele szczegółowe:
  • rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych kwalifikacjach,
  • doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek edukacyjnych i zawodowych,
  • kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przed szerokim gremium,
  • podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.
Czekamy na zgłoszenia do 30 listopada 2015 r. pod adresem sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl
Formularz zgłoszenia

Więcej informacji na temat Turnieju zamieszczono w regulaminie.
Regulamin