technik urządzeń sanitarnych 311209

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
http://www.zsbg.bialystok.pl/
  • B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
  • B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
  • B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych