Konferencja "Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy"


Prezydent Miasta Białegostoku 19 listopada 2015 r. zorganizował konferencję pt.: "Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy", której realizatorem było Centrum Kształcenia Ustawicznego/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego.

Celem Konferencji było ukazanie roli kompetencji zawodowych i społecznych pracowników na współczesnym rynku pracy oraz procesu ich nabywania i doskonalenia w uczeniu się przez całe życie.

Konferencja stanowiła podsumowanie działań w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Konferencję otworzył Adam Poliński – zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, który mówił m.in. o znaczeniu współpracy szkół z lokalnym rynkiem pracy. Podkreślił, że szkoły nawiązały współpracę z 224 pracodawcami. Efektami tej współpracy są m.in.: zatrudnianie absolwentów, udostępnianie nowoczesnych technologii, praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne i staże, doposażenie stanowisk szkolnych, opracowywanie i opiniowanie programów nauczania, fundowanie stypendiów, przyjmowanie wycieczek, realizacja projektów z wykorzystaniem funduszy UE.

Wśród gości – prelegentów konferencji znaleźli się znakomici specjaliści z obszaru edukacji, szkolnictwa wyższego, biznesu, HR, praktycy z Polski i z naszego miasta. W pierwszej części wykład nt. „Kwalifikacje i kompetencje zawodowe w uczeniu się przez całe życie” wygłosił dr inż. Krzysztof Symela – Kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Następnie dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB – Kierownik Zakładu Podstaw i Strategii Zarządzania Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, wystąpił z wykładem pt. „Rola kompetencji na współczesnym rynku pracy”. Przykłady dobrej praktyki w zakresie rozwijania kompetencji pracowników przedstawili pracodawcy współpracujący z CKU: Michał Charkiewicza – Prezes firmy ChM Sp. z o.o. Lewickie oraz Wojciech Karpiński - Wiceprezes Zarządu firmy BIT S.A. Oddział Białystok.

W części drugiej konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem: Nadeji Kirovej – Prezesa Zarządu Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju, Magdaleny Kamienieckiej – Specjalisty ds. Badań i Analiz Instytutu Badań Edukacyjnych, Roksany Puzan, Jarosława Młynarczyka – uczennicy i absolwenta Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, Urszuli Matys, Piotra Puciłowskiego - absolwentów Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, Anety Domalewskiej - Kierownika Kadr i Administracji P.B. JAZ-BUD Sp. z o.o. w Białymstoku, Urszuli Buczyńskiej – Kierownika Działu Personalnego, METAL-FACH Sp. z o.o. w Sokółce, poprowadzony przez Sylwestra Pilipczuka - coacha, trenera, szkoleniowca.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowymi patronatami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Opieką medialną konferencję objęły następujące media – Polskie Radio Białystok, Radio Akadera, Radio Jard, Telewizja Polska S.A. w Białymstoku, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem przybyłych gości (ponad 240 osób). Tym razem skierowana była również do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Do wszystkich prelegentów, instytucji partnerskich, uczestników konferencji kierujemy bardzo serdeczne podziękowania za przekazaną wiedzę, doświadczenie, zainteresowanie inicjatywą i poświęcony czas.
Zespół realizatorów

Materiały z konferencji
Kwalifikacje i kompetencje zawodowe w uczeniu się przez całe życie - dr inż. Krzysztof Symela
Rola kompetencji na współczesnym rynku pracy - dr hab. Bogusław Plawgo
O rozwijaniu kompetencji pracowników - Michał Charkiewicz - ChM Sp. z o.o.
BIT S.A. Future Is Today - Zdzisław Karwowski
Future - Nadeja Kirova