Oskar Zawodowy dla Technikum Mechanicznego

2013-12-13

6 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek laureatom Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla rynku pracy”. Najlepszym szkołom oraz pracodawcom - laureatom - Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wręczył statuetki „OSKARY ZAWODOWE”. Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku oraz Firma JR-TECH Jan Rydzewski w Wasilkowie znaleźli się w gronie laureatów z najwyższą punktację w branży mechanicznej za wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym...
» czytaj więcej

VI edycja "TURNIEJU WIEDZY O ZAWODACH"

2013-12-13

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku organizuje VI edycję ”TURNIEJU WIEDZY O ZAWODACH”, dotychczas ponadregionalną, od bieżącego roku o zasięgu ogólnopolskim.
Nasze działanie jest adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Ideą przyświecającą Turniejowi jest rozbudzanie wśród uczniów postaw sprzyjających świadomym wyborom oraz pogłębianie wiadomości i umiejętności związanych z rynkiem pracy, jak również promocja kształcenia ustawicznego na potrzeby tego rynku...
» czytaj więcej

Konferencja pt. "Całożyciowe doradztwo kariery - odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy"

2013-11-27

W dniach 20-21 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku odbyła się konferencja "Całożyciowe doradztwo kariery - odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy". Organizatorem Konferencji był pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, a jej realizatorem Centrum Kształcenia Ustawicznego/Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku...
» czytaj więcej

Konferencja "Jak efektywnie kształcić w kontekście zmian w nowej formule egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie"

2013-11-11

W dniu 29.10.2013 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbyła się konferencja "Jak efektywnie kształcić w kontekście zmian w nowej formule egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie" zorganizowana przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku...
» czytaj więcej

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych Partnerem Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego

2013-11-06

Dynamiczny rozwój rynku pracy oraz zmienność jego zapotrzebowania wymaga od współczesnej szkoły, którą niewątpliwie jest Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych w Białymstoku, ciągłego poszerzania swojej oferty edukacyjnej. Od roku szkolnego 2013/2014 młodzież ma możliwość zdobywania wiedzy na nowym kierunku - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W ten sposób szkoła związała się z sektorem ekoenergetyki i przystąpiła do współpracy z Północno-Wschodnim Klastrem Ekoenergetycznym...
» czytaj więcej

Strona: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]