technik architektury krajobrazu 314202

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku
http://www.zsrckp.pl/
  • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu