technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
http://www.zse.biaman.pl/
  • A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
  • A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
  • A.55. Drukowanie cyfrowe