technik ekonomista 331403

Pobierz podstawę programową

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
http://ckubialystok.pl/
  • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  • A.36. Prowadzenie rachunkowości
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
http://www.ekonomik.bialystok.pl/
  • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  • A.36. Prowadzenie rachunkowości