opiekun osoby starszej 341202

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
http://ckubialystok.pl/
  • Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej