aktor scen muzycznych 343601

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie "Szkoła Talentów" w Białymstoku
http://www.szkolatalentow.edu.pl/
  • *. Zawód szkolnictwa artystycznego - specjalność wokalno-aktorska