technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
http://ckubialystok.pl/
  • Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
http://www.zse.biaman.pl/
  • Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy