technik hotelarstwa 422402

Pobierz podstawę programową

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
http://www.ekonomik.bialystok.pl/
  • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
http://zsz2.bialystok.pl/
  • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie