technik rachunkowości 431103

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
http://ckubialystok.pl/
  • A.36. Prowadzenie rachunkowości
  • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
http://ckubialystok.pl/
  • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
http://www.ekonomik.bialystok.pl/
  • A.36. Prowadzenie rachunkowości