technik usług pocztowych i finansowych 421108

Pobierz podstawę programową

Szkoły, które kształcą w tym zawodzie


Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
http://zsz2.bialystok.pl/
  • A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
  • A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich