technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Pobierz podstawę programową

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Nazwa szkoły

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
http://ckubialystok.pl/
  • A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
  • A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
  • A.55. Drukowanie cyfrowe
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
http://www.zse.biaman.pl/
  • A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania