Prezentacje szkół dla młodzieży i dorosłych

Szkoły dla młodzieży


Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Szkoły dla dorosłych


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie "Szkoła Talentów" w Białymstoku
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku
Technik administracji
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik informatyk
Technik transportu drogowego
Technik usług kosmetycznych
Technik usług pocztowych i finansowych