Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zatwierdzone do realizacji w roku szkolnym 2015/2016)

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

florysta 343203

 • R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

fotograf 343101

 • A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

fototechnik 343104

 • A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

operator obrabiarek skrawających 722307

 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

sprzedawca 522301

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży

technik agrobiznesu 331402

 • R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

technik architektury krajobrazu 314202

 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

technik cyfrowych procesów graficznych 311911

 • A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 • A.55. Drukowanie cyfrowe

technik ekonomista 331403

 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.36. Prowadzenie rachunkowości

technik handlowiec 522305

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży

technik informatyk 351203

 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

technik księgarstwa 522306

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży

technik logistyk 333107

 • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

technik mechanik 311504

 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

technik rachunkowości 431103

 • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

betoniarz-zbrojarz 711402

 • B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

mechanik maszyn i urządzeń drogowych 834201

 • B.2. Wykonywanie robót drogowych

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616

 • B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

technik budownictwa 311204

 • B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

technik drogownictwa 311206

 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

technik dróg i mostów kolejowych 311207

 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

technik urządzeń sanitarnych 311209

 • B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 • B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

elektromechanik 741201

 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

elektryk 741103

 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

monter-elektronik 742102

 • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

technik cyfrowych procesów graficznych 311911

 • A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

technik elektronik 311408

 • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

technik elektryk 311303

 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

technik informatyk 351203

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (300 godz.)

technik teleinformatyk 351103

 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (300 godz.)
 • E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

technik ekonomista 331403

 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.36. Prowadzenie rachunkowości

technik handlowiec 522305

 • A.22. Prowadzenie działalności handlowej

technik hotelarstwa 422402

 • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

technik rachunkowości 431103

 • A.36. Prowadzenie rachunkowości

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych 723103

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

technik mechanik 311504

 • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik pojazdów samochodowych 311513

 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

rolnik 613003

 • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

technik agrobiznesu 331402

 • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

technik rolnik 314207

 • R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

technik turystyki wiejskiej 515203

 • T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku

krawiec 753105

 • A.12. Wykonywanie usług krawieckich

technik obsługi turystycznej 422103

 • T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

technik organizacji reklamy 333906

 • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

technik technologii odzieży 311924

 • A.12. Wykonywanie usług krawieckich
 • A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych
 • A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

stolarz 752205

 • A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

technik technologii drewna 311922

 • A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

fryzjer 514101

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

monter mechatronik 742114

 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

technik administracji 334306

 • A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

technik eksploatacji portów i terminali 333106

 • A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

technik hotelarstwa 422402

 • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

technik mechatronik 311410

 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

technik transportu drogowego 311927

 • A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

technik usług fryzjerskich 514105

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • A.23. Projektowanie fryzur

technik usług kosmetycznych 514207

 • A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 • A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

fryzjer 514101

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

 • B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
 • B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
 • B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

technik usług fryzjerskich 514105

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • A.23. Projektowanie fryzur