24 maja 2022 roku

9:30 – 16:00

lokalizacja

Centralny Dom Technologii

Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych stanowi sztandarowy projekt tworzony przez Koło Naukowe Prawa Bankowego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kongres organizowany jest w całości przez studentów, którzy za cel postawili sobie promocję aktualnych zagadnień i omawianie wyzwań rynku finansowego w Polsce i Europie.

Swoją ideę realizują poprzez stworzenie przestrzeni do dyskusji dla charyzmatycznych przedstawicieli nauk prawniczych i biznesu.

Tegoroczne wydarzenie stanowić będzie już 13-tą edycję Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych. Odbywać się będzie w samym centrum Warszawy przy ul. Kruczej 50 w Centralnym Domu Technologii.

Podczas kongresu eksperci zarówno ze świata nauki, jak i biznesu, podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na tematy:

  • bezpieczeństwa banków w chmurze – DORA i nowych wyzwań regulacyjnych w zakresie ryzyka ICT,
  • zdecentralizowania finansów i CBDC,
  • ochrony konsumenta na rynku finansowym, Antylichwa 3.0 i dyrektywa CCD2.

Ponadto planowane są liczne panele dyskusyjne w celu wymiany myśli i poglądów na ww. tematy.

Źródło: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/13kongresknpb

13. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych
13 edycja Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych
Skip to content