Amortyzacja kariery to praktyka polegająca na tworzenia planu awaryjnego na wypadek potencjalnego bezrobocia. Stosuje ją wielu pracowników, aby upewnić się, że dostarczają wartości swojemu pracodawcy i budują zestaw umiejętności. Działania te nazywane są amortyzacją, ponieważ służą do zabezpieczenia się przed negatywnymi doświadczeniami związanymi z nieoczekiwaną utratą pracy.

„Career cushioning” (amortyzacja kariery) to trend, który od jakiegoś czasu jest widoczny na polskim rynku pracy.

Motywacją tego trendu są przede wszystkim:

  • niepewna sytuacja gospodarcza,
  • dynamiczne zmiany,
  • widmo recesji,
  • ryzyko utraty zatrudnienia.

W praktyce jest to podejmowanie działań związanych z tworzeniem planu B na wypadek, gdy poszukiwanie nowej pracy będzie konieczne. W niektórych przypadkach będzie to udział w procesach rekrutacyjnych w celu sprawdzenia swojej atrakcyjności na rynku, w innych – to budowanie sieci networkingowej i wzmacnianie swojego wizerunku jako eksperta.

Niezależnie od intencji zmiany zatrudnienia warto śledzić trendy na rynku pracy, poszukiwane kompetencje i umiejętności oraz rozwijać się stale w tych kierunkach. Zwiększanie swojej  atrakcyjności oraz poszerzanie sieci kontaktów z pewnością będą bardzo pomocne w procesie poszukiwania nowego stanowiska lub miejsca pracy.

Źródła: 
https://wartowiedziec.pl/polityka-spoleczna/67194-career-cushioning-nowym-trendem-na-rynku-pracy
https://www.gamingdeputy.com/pl/tech-news/co-to-jest-amortyzacja-kariery-i-jak-mozesz-to-zrobic/
https://kobieta.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8618234,career-cushioning-co-to-jest.html

Aktualne trendy na rynku pracy
Aktualne trendy na rynku pracy
Skip to content