Ruszyła kolejna edycja rządowego programu „Aktywna tablica”, którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2023 roku zostaną objęte:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
  • z niepełnosprawnościami;
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022. 

W 2023 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do 30 maja.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2023

„Aktywna tablica” – edycja 2023
„Aktywna tablica” – edycja 2023
Skip to content