Coraz więcej nauczycieli, edukatorów i decydentów zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że metody nauczania oraz treści edukacyjne muszą ulec zmianie, jeśli chcemy je dostosować do wyzwań i realiów XXI wieku.

Wzywają oni do podążania w kierunku edukacji aktywnej, skoncentrowanej na uczniu. Edukacji, która ma potencjał, aby przygotować młode pokolenie na wyzwania stojące przed nimi w ciągle zmieniającym się świecie.

Tej zmiany nie da się wprowadzić bez zmiany kontekstu edukacyjnego, w tym metod, przestrzeni uczenia się i priorytetów.

 Aktywne uczenie się i innowacyjne nauczanie w elastycznych przestrzeniach edukacyjnych, to projekt Novigado, którego głównym celem jest wspieranie szkół i związanych z nimi interesariuszy w przejściu z modelu nauczania skoncentrowanego na nauczycielu, do praktyk nauczania promujących aktywne uczenie się z wykorzystaniem innowacyjnych przestrzeni edukacyjnych i odpowiednio dobranych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Jest to sposób stymulowania rozwoju kompetencji kluczowych (Komisja Europejska, 2018) i umiejętności przekrojowych (UNESCO, 2013) dzieci i młodzieży, jako niezwykle ważnych z punktu widzenia dobrostanu oraz wspierających ich funkcjonowanie w środowisku dotkniętym globalną pandemią i w świecie post-covidowym.

Źródło: : Projekt Novigado (2021). Przestrzeń w edukacji. Poradnik dla szkół, czerwiec 2021. 

Czytaj więcej

Poniżej publikacje przygotowane w ramach projektu Novigado

Przestrzeń w edukacji. Poradnik dla szkół
Aktywne uczenie się i innowacyjne nauczanie w elastycznych przestrzeniach edukacyjnych
Skip to content