W dniach 14 – 18 lutego 2011 r. w Białymstoku odbyła się wizyta studyjna organizowana przez Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku pt. „Działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w aspekcie potrzeb rynku pracy”.

Wizyta zorganizowana była w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – wizyty studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych.

W wizycie wzięło udział osiem osób reprezentujących siedem krajów europejskich: Austrię, Danię, Hiszpanię, Litwę, Niemcy, Portugalię i Włochy.

Celem wizyty było min. stworzenie możliwości doskonalenia własnej pracy poprzez poznanie struktur edukacyjnych w innych państwach, przykładów dobrej praktyki i stosowanych rozwiązań, a także nawiązanie kontaktów z zagranicznymi instytucjami i placówkami kształcenia zawodowego.

Po zapoznaniu się z bogatym dorobkiem Miasta Białegostoku w dziedzinie edukacji zawodowej, Goście odwiedzili branżowe szkoły zawodowe, spotkali się również z pracodawcami.

18 lutego 2011 r. na zakończenie wizyty studyjnej uczestnicy sporządzili grupowy raport końcowy.

O godzinie 14:00 uczestnicy wizyty, dyrektorzy szkół zawodowych i pracownicy Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu  spotkali się w Pałacyku Gościnnym przy ul. Kilińskiego, gdzie Goście z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaskiego otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w wizycie studyjnej.

Wizyta studyjna zacieśniła więzi międzynarodowe. Był to dobrze wykorzystany czas na dzielenie się cennymi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz możliwość poznania rozwiązań w dziedzinie kształcenia zawodowego w różnych krajach Unii Europejskiej, a w szczególności współpracy szkół z pracodawcami.

Informacje od dyrektorów szkół przyjmujących Gości z zagranicy na temat pokłosia wizyty studyjnej

Wizyta studyjna – działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w aspekcie potrzeb rynku pracy
Skip to content