Warto współpracować z pracodawcami

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku – współpraca z pracodawcami

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku jest szkołą z ponad 60-letnią tradycją w kształceniu zawodowym. Jest to szkoła wielopokoleniowa, gdzie uczyli się rodzice i dziadkowie naszych uczniów. Od początków swego istnienia kształci dobrych fachowców w

Dobre praktyki w szkole zawodowej

Dobre praktyki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

Nowoczesna szkoła zawodowa, która chce się rozwijać i dostosowywać się do zmieniającego się rynku pracy powinna stosować w procesie edukacyjnym dobre praktyki. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku od wielu lat (ponad 70) może pochwalić

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w zakresie doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

POZNAJ ZANIM WYBIERZESZ FORMA: Diagnozowanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży poprzez indywidualne lub grupowe badania zawodowe – zajęcia aktywizujące wybór zawodu. ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): uczniowie klas VIII szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. W okresie pandemii prowadzimy indywidualną diagnozę na

Zespół Szkół Rolniczych stawia na nowoczesność

Zespół Szkół Rolniczych stawia na nowoczesność

W odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym szkoły oraz wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów, Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku podjął wyzwanie modernizacji posiadanej bazy kształcenia zawodowego oraz rozwoju kompetencji zawodowych uczniów uczących się na

Relacja z wyjazdu Erasmus + do Walencji 2021

Erasmus + „Zagraniczny staż-dobra praca” - Restaurante Rincon 33

Dwudziestu uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku wyjechało na trzytygodniowy staż w ramach projektu Erasmus + „Zagraniczny staż-dobra praca”. Uczniowie mieli okazję pracować od 26.07 do 16.08.2021 r. w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych w Walencji (Hiszpania). W tym czasie stażyści

Wybór szkoły ponadpodstawowej

Plany i marzenia

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1  15-439 Białystok, ul. Piotrkowska 2  tel. 85-744-53-50 e-mail: ppp1@um.bialystok.pl  http://www.poradnia.bialystok.pl/ Każdy ósmoklasista zastanawia się co dalej? Jaką szkołę ponadpodstawową wybrać? Jest to jeden z ważniejszych (jeśli nie najważniejszy) wyborów w nastoletnim życiu. Trzeba wziąć pod

Skip to content