Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line „Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych”, które odbędzie się w terminie od 14 czerwca do 3 lipca 2022 r.

Szkolenie realizowane metodą e-learningową skierowane jest do:

  • nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • doradców zawodowych i metodycznych,
  • specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem szkolenia jest:

  • rozwijanie umiejętności w obszarze autodiagnozy pracy własnej nauczyciela przedmiotów zawodowych,
  • zwrócenie uwagi na konieczność dokonywania samooceny pracy nie tylko ze względu na obowiązek wynikający z prawa oświatowego,
  • kształtowanie umiejętności trafnego doboru obszaru autoewaluacji,
  • zaznajomienie z technikami oraz etapami procesu dokonywania autoewaluacji,
  • wyjaśnienie zasad interpretowania wyników przeprowadzonej autoewaluacji.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2022/05/szkolenie-autoewaluacja-pracy-nauczyciela-teoretycznych-i-praktycznych-przedmiotow-zawodowych/

Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych – bezpłatne szkolenie
Skip to content