Fundacja Digital University przygotowała dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych bezpłatne programy edukacyjne: Be.Eco i Be.Net. Są one zgodne z podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023.

Be.Eco

Celem Be.Eco – bądź odpowiedzialnym konsumentem jest wyposażenie odbiorców programu w aktualną, popartą badaniami naukowymi wiedzę i kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest 12. cel zrównoważonego rozwoju, czyli zapewnienie wzorców odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji.

Więcej: www.fundacja.digitaluniversity.pl/be-eco/

Be.Net

Celem Be.Net – bądź świadomym użytkownikiem sieci jest podnoszenie świadomości dotyczącej wykorzystania nowych technologii, kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci poprzez dostarczanie odbiorcom programu merytorycznej wiedzy i kształtowanie odpowiedzialnych postaw w tym zakresie. 

Więcej: www.fundacja.digitaluniversity.pl/be-net/

W ramach każdego z programów uczestnicy otrzymują:

  • możliwość udział w bezpłatnych webinariach i warsztatach online prowadzonych przez ekspertów,
  • scenariusze lekcji i inne darmowe materiały dydaktyczne,
  • dostęp do platformy edukacyjnej,
  • certyfikat Be.Teacher i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Źródło: https://fundacja.digitaluniversity.pl/

Bezpłatne programy dla nauczycieli Be.Eco i Be.Net
Skip to content