Normalizacja to narzędzie porządkowania i ograniczania różnorodności, a także sposób doskonalenia i ułatwiania życia codziennego. Wykorzystywanie wiedzy normalizacyjnej w codziennej praktyce i w nauczaniu oznacza korzystanie ze sprawdzonych, najlepszych i zawsze aktualnych rozwiązań zawartych w Polskich Normach.

Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać m.in. na podejmowane działania edukacyjne, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.

Potrzeba podnoszenia świadomości normalizacyjnej została uwzględniona w nowych Podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w maju 2019 roku. Zagadnienia związane z podstawami normalizacji i oceny zgodności zostały wprowadzone dla efektów kształcenia w 215 zawodach.

Dlatego też, aby wspomóc nauczycieli, przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego są gotowi przeprowadzić nieodpłatnie krótkie szkolenia nt. normalizacji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • w jaki sposób prowadzić edukację normalizacyjną opisaną w ww. podstawach programowych,
  • jak osiągnąć efekty kształcenia normalizacyjnego.

Szkolenia mogą być prowadzone we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli lub na wniosek grup nauczycieli.

Osoba do kontaktu w PKN: Paweł Górski, Kierownik Działu Edukacji (tel. 22 556 76 39, pawel.gorski@pkn.pl).

Źródło: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-aktualnosci/-/asset_publisher/qnjklkX0l9C1/content/bezplatne-szkolenia-nt-normalizacji-dla-nauczycieli-i-dyrektorow-szkol-branzowych;jsessionid=C3C283A05309FFD28C38E359F17DD472.node-01

Bezpłatne szkolenia nt. normalizacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych
Bezpłatne szkolenia nt. normalizacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych
Skip to content