Bezpłatne webinarium: Z jakim stanem prawa oświatowego wchodzimy w 2023 rok?

Prawo oświatowe dynamicznie się zmienia. Leszek Jan Zaleśny – ekspert Educado i Portalu Oświatowego zaprasza na szkolenie, podczas którego omówi jego aktualny stan.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • wpływ kolejnych zmian w przepisach na zmianę statusu nauczycieli,
  • zmiany w kompetencjach organów państwowych i samorządowych,
  • organizacja pracy szkoły do 31 sierpnia 2023 r.

Źródło: https://educado.pl/webinar/z-jakim-stanem-prawa-oswiatowego-wchodzimy-w-2023-rok/587?cid=K007AB&utm_source=portaloswiatowy_pl&utm_medium=banner&utm_campaign=ev_z-jakim-stanem-prawa-oswiatowego-wchodzimy-w-2023-rok

Bezpłatne webinarium: Z jakim stanem prawa oświatowego wchodzimy w 2023 rok?
Skip to content