Właściwie przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki. To czasochłonny proces dlatego warto go odpowiednio wcześniej zaplanować.

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja to podstawa do sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego. Jak dobrze przeprowadzić inwentaryzację podpowiada PORTALFK.pl zapraszając do udziału w bezpłatnym kursie: Jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w 2022 roku?

Jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w 2022 roku?
Bezpłatny kurs online: Jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w 2022 roku?
Skip to content